Termeni și condiții

Data ultimei actualizări: Februarie 2020
Serviciile oferite de www.asvs.ro pot fi utilizate de orice persoană, în cazul în care termenii de serviciu sunt respectate. Avem dreptul de a dezactiva conturile sau a opri acesul atunci cand activitatiile desfasurate sunt suspectate de a utiliza serviciul nostru pentru activități ilegale. Ar trebui să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza acest site web și serviciile sale. Utilizarea www.asvs.ro indică faptul că acceptați acești termeni, indiferent dacă alegeți sau nu să vă înregistrați la noi. Dacă nu acceptați acești termeni, nu utilizați site-ul web.

Introducere

Site-ul www.asvs.ro oferă informații utile despre timp liber și sănătate.

Drepturi și restricții

Conținutul și design-ul www.asvs.ro, inclusiv design-ul și experiența de utilizare a acestuia precum și bazele de date accesibile prin intermediul sau, sunt proprietatea ASVS și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

Este interzisă orice utilizare a conținutului www.asvs.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email [email protected]

Securitate:
Site-ul www.asvs.ro este securizat cu certificate digitale, informațiile solicitate pentru transmiterea de informări periodice fiind minimizată și stocate pe o perioadă limitată în bazele de date aferente site-ului. Toate serviciile oferite de site sunt stocate la furnizori de servicii atent selecționați ce oferă gradul necesar de securitate.

De asemenea au fost identificate măsurile necesare de protecție împotriva virușilor, spam-ului, toate conexiunile fiind asigurate prin HTTPS, fiind protejate prin encripție SSL.

Garanții

Site-ul www.asvs.ro este furnizat ca atare, eventualele greșeli sau lipsuri identificate pot fi notificate către [email protected]

Nu suntem responsabili dacă informațiile puse la dispoziție pe acest site nu sunt exacte, complete sau actuale. Materialul informativ de pe acest site este furnizat numai pentru informații generale și nu ar trebui să fie invocat sau utilizat ca bază unică pentru luarea deciziilor fără consultarea unor surse de informații primare, mai precise, mai complete sau mai prompte. Orice încredere în materialul de pe acest site este pe propriul risc.

Acest site poate conține anumite informații istorice. Informațiile istorice, în mod necesar, nu sunt curente și sunt prevăzute doar pentru referință. Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul acestui site în orice moment, dar nu avem obligația de a actualiza orice informații de pe site-ul nostru. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați modificările site-ului nostru.

Nu garantăm, nu declarăm sau garantăm că utilizarea serviciilor noastre de încercare va fi neîntreruptă, oportună, sigură sau fără erori.

Sunteți de acord că, din când în când, putem elimina anumite secțiuni sau servicii menționate pe site pentru perioade nedeterminate de timp, modificările putând apare în orice moment, fără a fi înștiințați.

În nici un caz ASVS, nu va fi răspunzătoare pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare sau orice fel de daune directe, indirecte, accidentale, punitive, speciale sau daune de orice natură, inclusiv, fără limitare, profituri pierdute, venituri pierdute, economii pierdute, pierderi de date, costuri de înlocuire sau orice daune similare, indiferent dacă sunt bazate pe contract, prejudiciu (inclusiv neglijență), răspundere strictă sau în alt mod, care decurg din utilizarea de către dumneavoastră a oricărui serviciu sau a oricăror produse achiziționate prin intermediul serviciului sau pentru orice altă pretenție legată în orice mod de utilizarea serviciului sau a oricărui produs, inclusiv, dar fără a se limita la, orice erori sau omisiuni din orice conținut sau orice pierdere sau deteriorare de orice fel care poate fi suportată roșu ca urmare a utilizării serviciului sau a oricărui conținut (sau produs) postat, transmis sau pus la dispoziție în alt mod prin intermediul serviciului, chiar dacă este informat cu privire la posibilitatea acestora. Deoarece unele state sau jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daunele indirecte sau accidentale, în astfel de state sau jurisdicții, răspunderea noastră se limitează la limita maximă permisă de lege.

Serviciile comerciale sunt guvernate de legea Română.